Follow by Email

söndag 2 december 2012

Projekt iPads går mot sitt slut! dec 2010-dec 2012!

På onsdag har Projektgruppen iPads i fsk/förskoleklass sin sista projektträff! Från apptips till Pedagogisk Dokumentation och hur det används ute i verksamheten. FIGA modellen! Förberedelse Introduktion Genomförande och Avslutande. Utvärdering på hur vi använt modern teknik med barnen och hur det fallit ut för pedagogerna att använda iPads i verksamheten. Vill kika lite mer på hur vi skulle kunna använda den bättre mer och annorlunda... Vi ska avhandla Modern teknik i förskolan och hur kan vi ha ett inkluderande arbetssätt gällande barn som har olika slags diagnoser!(eller ej fått det ännu)Förskolecheferna och Resurscentrum, som jag tillhör, ska sedan diskutera vidare om hur ska vi använda IKT i förskolan. (vilket är en av de förbättringsområdena som Södertälje Kommun har) Spännande tider väntar ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar