Follow by Email

tisdag 19 juni 2012

iPad projektet!

Sista träffen innan semestern och nya tag med pedagogisk Dokumentation i sikte... Vi har redan gått förbi för länge sedan att det ska handla om apptips och nu mera till att visa på arbeten som skett ute i verksamheten med olika program. Denna gång visades material upp som gjorts i iMovie på iPaden. Lättarbetad och det blev ett jättebra material att visa föräldrar som undrar vad vi gör med iPaden... det handlar inte bara om spel som endel tror och blir oroliga. Språkträning och samspel är mycket av vad vi märker sker på ett positivt och på ett sånt naturligt sätt. Barn hittar varandra i konstilationer som inte uppstått förut men som numera bara sker. Det härliga med iPaden är också att den är så avkodad och det finns inga flick eller pojkappar! Nu också som en positiv respons från projektet är att alla förskolor och snart alla avdelningar har en egen iPad. Förskoleklasserna som är med i projektet tog upp en sak och det är att kommer skolan vara beredd att ta emot dessa barn... som använt en iPad i 2-5 år innan de ens börjat skolan... kan läsa och skriva och ljuda ord!göra egna videofilmer och intervjuer ... spännande tanke och vi tänker lite på den tanken i sommar... :)

onsdag 13 juni 2012

Upplev Upptäck Utforska grupp 5

Nu har femte gruppen haft sin avslutning och det med NTA lådan och de fick sin introduktionskurs. Det hela avslutades med ett bilrace där det bilbygge som var bäst byggt... (alla hade likadana delar...) och som kom längst vann. Alla fick släppa sin bil nerför en liten backe... Det har varit intressant att följa pedagogernas reflektioner efter varje studiebesök. Alla diskussioner i vårt digitala nätverk ningen har varit intressant att följa och en stor spridning av alla kommentarer och blogginlägg. Att sätta ord på det som upplevts och synligöra tankarna för andra har varit en nyttig erfarenhet för de flesta. Till hösten väntar ny kurs av UUU!