Follow by Email

måndag 18 april 2011

#Paddagogik (hashtag på twitter)

Paddagogik! Upplagd av Margareta Ljungberg den 18 April 2011 klockan 14.28 Skicka meddelande Visa Margareta Ljungbergs blogg När jag började mitt arbete med att använda iPaden med barnen var tanken den att de skulle få lära sig den nya tekniken utan att behöva känna att det är något skrämmande. Den ska finnas som ett naturligt inslag i verksamheten, ett komplement.På sidan 6 i den reviderade läroplanen står det: ” Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”Ny teknik kommer hela tiden och det är i förskolan som barnen behöver få möta denna, lära sig och ta del av den genom lek och utforskande. Barn tar sig an den nya tekniken med en nyfikenhet och lust att lära om de bara får chansen. De provar sig fram, tar hjälp av varandra och samarbetar. Den skapar nya konstellationer bland barnen och höjer vissa barns status just för att de lärt sig lite fortare och kan hjälpa till. För att det ska fungera behöver barnen visa hänsyn och respektera att den som spelar, är den som avgör vilka appar som ska användas. Det har gjort att barn som har haft svårt att kunna hävda sig helt plötsligt har sagt ifrån i en positiv bemärkelse och blivit respekterade för det av sina kamrater.För de flesta barnen räckte det med att man visade hur det gick till en gång och sen var de i full gång, men några satt under en lång tid och ville bara titta på tills de kände sig säkra.”- utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.” (LpFö reviderad 2010, sid 8)I en förskollärares roll finns ett ansvar för att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande, förmedla att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.Om skolan mot de äldre åldrarna enbart ska ge barnen möjligheten att möta den nya tekniken är vi verkligen fel ute. Barnen behöver få möta den redan i förskolan för att få ett mer avslappnat förhållningssätt till den. Informationstekniken ska vara något som man ser som ett naturligt inslag i förskolan.De appar som används ska både vara pedagogiska, men också roliga och vara delaktiga i barnens egen nutid. ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld…” LpFö En app baserad på en tecknad serie kan träna barnen i mer än man tror och behöver inte automatiskt väljas bort bara för den sakens skull.Vissa appar öppnar upp för en dialog barn emellan, de samtalar om vad de gör och hur. De hjälps åt, har roligt tillsammans och tar del av varandras kunskaper. Ett socialt samspel växer fram. Barnen lär sig också att vara rädda om andras tillhörigheter. Av någon anledning ser barnen som att det är min iPad och de talar också om för varandra att de måste vara försiktiga med den för att de har fått låna den av mig. Jag har medvetet inte ändrat på detta då barnen lär sig visa respekt för andras saker. (kopierat från ningen vår digitala möteplats) gå med du också! www.edu.sodertalje.se

Kloka ord!

Var på projekt möte i tisdags och bytte erfarenheter med bl.a pedagoger från Nacka kommun angående användandet av iPad i förskola/f-klass. Vi hade liknande erfarenheter av detta verktyg utifrån ett barnperspektiv - samarbete, snabb, byte av roller, språk etc. Det vi inte har diskuterat så ingående, men som de hade noterat, var iPad utifrån ett vuxenperspektiv. Det är sällan ny teknik har gått så fort från att prata om teknik till att diskutera pedagogik. Jag möter fortfarande idag kollegor som säger att de inte kan - vågar och därför väljer bort att arbeta med den "nya" tekniken. I och med den reviderade läroplanen så är det ännu tydligare att det inte kan vara valbart och därför är iPaden ett oslagbart verktyg just för att den är så lätt att hantera. Datorn har funnits i många många år och det är fortfarande ett främmande verktyg för många pedagoger. Min erfarenhet av iPaden är att de pedagoger som tycker att det är svårt och läskigt med datorer har mycket lättare att närma sig iPaden. Ytterligare ett argument för fler iPad i förskolan.

(inlägget kommer från ningen vårt digitala nätverk, gå med du också! www.edu.sodertalje.se)

tisdag 5 april 2011

Inlägg av Katarina Flemström, projekt iPad i fsk/f-klass

På senaste projektmötet iPad i förskola och förskoleklassPedagogiskt centrum i Södertälje påpekade Margareta Ljungberg att hon märkt hur vissa barn blommat upp i barngruppen i och med införandet av iPad i barngrupp. Hur väl det stämmer fick jag själv tillfälle att iaktta i veckan som gick.

iPaden i förskoleklassen är vid det här laget ett välkänt inslag och all annan verksamhet rullar nu för tiden på parallellt med att iPaden används, den största skillnaden mot annat material är vi har ett kösystem till iPaden. Vid det här tillfället var det en lugn och ganska tystlåten flicka som spelade ett spel som hon behärskade väldigt väl vilket också hördes av hennes kommentarer. Barn som pysslade med annat i rummet hörde hennes kommentarer, kom och ställde sig vid henne och frågade henne om regler och tittade på hur hon löste problem. Det roliga var att hennes i vanliga fall lite blyga och försiktiga framtoning var som bortblåst! Hon förklarade och visade på ett väldigt självsäkert och moget vis och hennes kamrater accepterade utan tvekan hennes auktoritet här.

Den här tjejen har helt klart erfarenhet av den här formen av teknologi hemifrån och ägde i och med det en självsäkerhet jag inte tidigare sett hos henne och det får mig att tänka vidare på hur viktigt det är att vi vuxna pedagoger tar in barnens vardag och verklighet i verksamheten! Att inte fnysa åt programmen de ser på TV:n eller skratta överseende åt de spel de spelar på datorn eller liknande utan visa att vi är intresserade och inse att vi genom att ta del av barnens erfarenheter kan lyfta tillsammans.

Prova att fråga barnen om deras vänner på Stardoll, om fame på Moviestarplanet, vad de tyckte om senaste avsnittet av Magi på Waverly place eller om de kan rekommendera något nytt spel. Att vara nyfiken på barnens verklighet är att erkänna deras intressen och visa att vi tar dem på allvar.

Populära spel på iPaden den här veckan har annars varit:
WackaMonsta
Make way
Art of glow

För egen del har upptäckten att man faktiskt KAN ringa (gratis) med iPaden varit roligast :-)

söndag 3 april 2011

Vårt iPad Projekt uppmärksammas i USA!

För ett tag sen fick jag mejl från en tjej i USA, Devon Clark. Hon arbetar i motsvarigheten till den svenska förskolan, preschool. Hon blev så imponerad av det arbete vi höll på med vad gäller iPaden och kände att detta var något som hon skulle vilja få in i den verksamheten hon har. Nu är förskolan privat, så på ett möte nu ska hon lobba för att de ska köpa in en iPad. Vi har bollat tankar fram och tillbaka om hur hon ska lägga fram det. Kan vi här uppe i lilla Sverige, så borde de väl också kunna i USA!!!!

När vi drog igång iPad-projektet hade aldrig tanken på att det skulle bli ett utbyte länder emellan och speciellt inte med ett land på andra sidan atlanten. Otroligt vad en uppstart kan ge ringar på vattnet.

(inlägg från ningen, vårt digitala nätvärk - bli medlem du också! )

fredag 1 april 2011

Projekt iPad i förskolan/förskoleklass,

Kommentar av Martina Gråbacke den 23 Februari 2011 kl. 14.30
Ta bort Kommentar

En liten uppdatering på nya bra appar:

Addition UnderSea Adventures (För lite större barn som gillar huvudräkning)

Save Stickly (Underhållande - gäller att vara snabb)

Flying Hamster

Icy Bouncy (Problemlösning)

New York 3D Rollercoaster (finns några stycken sådana spel, men jag gillar den här för att de som ramlar ut har fallskärm - alltså inget blod och skrik. Även lätt att hantera kontrollerna)

Memory cards for iPad (det finns olika funktioner att välja mellan, bl.a. ljud memory)

Make Way For iPad (Problemlösning, men även addition. Antagligen för svår för de mindre barnen, men jag har haft fel om sånt förut)

Airport mania: First Flight lite (gulligt, underhållande spel)

Det är otroligt lätt att ladda ned appar som man vill prova och under en kort stund så hinner man ladda ned ganska många. Många är dåliga (som ett spel där man ska peta finnar - blä, men mina egna barn gillar - får inte radera) och då är det bra att det är så lätt att radera och fortsätta prova andra. Nackdelen blir sen - att skriva de bra apparna här. Namnen på ikonerna är nämligen ofta inte samma som de heter i appstore. Så tyvärr går det åt lite tid att hitta det rätta namnet och skriva det här. Men, men, ett litet problem jämfört med alla andra bra funktioner. Dock saknar jag en usb ingång.