Follow by Email

måndag 24 mars 2014

PIM HANDLEDNING TAS BORT SISTA JUNI -14

http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/skriva/A/ Passa på att skärmdumpa ned text från den excellenta sidan.... Den och Multimediabyrån som är 2 toppen sidor kommer at tas bort sista juni. Ett beslut som togs redan 2009.... Jag har Pimmat ca 500 pedagoger och lärare... det behövs fortfarande. Nu är jag inne på en vända med Modersmålslärare... Helt otroligt men som jag ser det är det bara att skärmdumpa den fina texten ... Börja nu det tar tid och det är mycket som är bra skrivet:)))

fredag 7 mars 2014

Digital enkät gällande Kunskapsinventering IKT förskolan!

Nu är den klar och används för fullt. Jag låter alla pedagoger svara på den och ser sedan vilka utbildningsinsatser behövs tillsammans med förskolecheferna. Mallen finns så vill nån ha den så varsågod att kontakta mig. malin.sanz@gmail.com Delad arbetsinsats är att dela kunskaperna... lika med utveckling och slippa uppfinna hjulet på nytt::)))