Follow by Email

onsdag 18 mars 2009

UR pedagogwebben

UR sidan på nätet riktigt bra för förskolepersonal.


följ länken. http://www.ur.se/pedagog/Forskoleteman/

Webbkamera på förskolan.

Rolig läsning! hur man kan använda en webbkamera utan att nödvändigtvis ha den uppkopplad.

följ länken http://forskolan.pedagogbloggar.se/tag/webkamera/

tisdag 17 mars 2009

Omvärldsorientering gällande it-förskola!

Inte det lättaste... men det går om man letar. Tyvärr finns inte alltför mycket material och det hänger nog ihop med att förskolan kanske inte alltid har varit så datatät och framför allt inte ha alltför många datorer som är uppkopplade mot internet. hittade dock en bra sida från Skolverket som jag rekommenderar. http://itforpedagoger.skolverket.se/teman/IT_i_forskolan/

Därifrån kan man klicka sig vidare till bla många bra artiklar.

torsdag 12 mars 2009

e-mentor i Södertälje

Vad innebär det?

Jag med 6 andra från e-pedagogiskt centrum (gamla KMC) jobbar för att utbilda lokala e-mentorer på förskolor och skolor. Allt för att spetskompetensen inte ska försvinna. Vi vill att rektorerna ska vilja inleda ett e-mentorskap med oss. Vi e-mentorer har olika kompetenser och jag kommer först och främst att arbeta gentemot förskolan. Med en bakgrund som förskollärare sedan -90, och arbetat i 11 år på olika förskolor i Södertälje känner jag till verksamheten väl vilket är till fördel. Spännande att få vara med och it fortbilda förskolepersonal och därmed höja den lägsta it nivån ute i verksamheten.