Follow by Email

måndag 28 november 2011

Hoho God Jul säger Södertälje kommun!

Jag älskar mitt jobb och att få handla det jag vill!!! Nu ska vi få pröva Android platta också! 7 pedagoger och 2 från förskoleklass! Alla 7 kommer att ha iPad2 och det med 3G möjligheter! Samma projektgrupp med en till repr. från Förskoleklass får pröva Androidplatta! Ska mycket intressant att se vilka likheter och skillnader de märker med redskapet i verksamheten!De fortsätter att blogga om det och vi håller på ett år till! Ho ho God Jul i förskott!

Annorlunda hjälp!

Hjälp att skapa lugn? Efter nästan ett års användning av iPad som pedagogiskt verktyg har den bidragit till förvånandsvärt många positiva effekter som vi kan koppla direkt till vår läroplan. Men som alla andra verktyg vi har i förskolan kommer den till sin fulla rätt med en medveten och medforskande pedagog i närheten. När vi började arbeta med iPad för ett år sedan så fanns det inte så mycket skrivet om hur man använde den i undervisningssyfte. Men nu formligen exploderar nätet av bloggar, grupper, inlägg som alla handlar om surfplattan som pedagogiskt verktyg. Därför tänker jag sticka ut hakan lite och skriva om hur vi hanterar detta verktyg just nu. Vår grupp består av 22 barn i åldrarna 3-5 år. Vi har ett flertal barn i behov av särskilt stöd inom ett ganska vitt spektra - allt från att man som vuxen behöver agera som ett sorts överjag till barn som behöver social träning. Stundtals kan det vara rätt hög ljudvolym och en fantastiskt överaktivitet på avdelningen (vilket alla vi pedagoger kan relatera till). Att i dessa lägen ta fram iPaden och sätta några barn med den för att på så sätt skapa lugn har till viss del tagit emot i och med att det kännns som vi använder iPaden som en barnvakt. Jag vet att det just då har gett mig en större möjlighet att fokusera på andra barn, men det har inte alltid kännts bra. Jag dryftade detta i vår projektgrupp och fick en bra respons tillbaka. Det är viktigt att få till bra lärande situationer för alla barn och om det finns barn som kan hitta ett inre lugn genom att hålla i iPaden så är det till gagn för hela barngruppen. Det kändes skönt att få en bekräftelse att det inte är helt fel att använda iPaden på ett sådant sätt. Huvudsaken, tänker jag, är att den inte alltid används så utan att vi framför allt fortsätter använda den som det fantastiska pedagogiska verktyg den faktiskt är. Kopierat från Martina Gråbackes blogg!