Follow by Email

måndag 5 mars 2012

Projekt iPad/Android i förskolan o förskoleklass!

Roligt spännande och utvecklande! Det är så många postitiva ringar detta projekt har satt igång. Ett av dem är att nu har alla förskolor i Södertälje minst en iPad och hela 14 st förskolor har en iPad på varje avdelning. Ytterligare 15 förskolor har minst 3 st iPad på en 4 avdelningsförskola.Minst en iPad har också 3G så att begränsningen inte ligger i WiFi på förskolan utan att verktyget iPaden kan tas med ut i skogen! Förskoleklasserna är intresserade och vill också köpa, mycket för att det är så många skolor i Södertälje som är med i Write to Read projekt med iPad som Ulrika Jonson är projektledare för. Helt fantastisk satsning och som har redan gett resultat som är positiva. Södertälje är nog som enda kommun just nu i Sverige där satsningen har blivit en genomgående satsning gällande att alla är med gällande förskolorna! Säger det ofta och nu igen. Jag har världens bästa jobb.