Follow by Email

måndag 4 mars 2013

Nybörjar, Grund och Lokal e-mentor IKT kurser! samt PIM!

IKT fortbildningskurser för våra lärare i Södertälje är i gång. SFI lärarna har 50 st som är inne i PIM miljön och hälften är på PIM 2 och 15 st har gjort PIM3. iPad utbildningar genomförs bland förskolepersonal och IKT är en del av verksamheten och inte något som också ska göras:))) inspirations föreläsningar är planerade och nu letar vi efter en lokal .... Jag gillar mitt arbete:)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar