Follow by Email

fredag 1 mars 2013

Modern teknik, inkludering & språkutvecklande arbetssätt

Inkludering... det är ett ord som kommit till starkt i förskolan. Att inkludera de barn som är av särskilt behov. Att ordna en bra miljö för dem och att tillhandahålla bra teknik som kan hjälpa/förstärka pedagog och barn. Språkutvecklande arbetssätt i en stad där många barn och vuxna inte har svenska som förstaspråk. En utmaning som kräver ett tänk kring hur vi använder språket och ger barnen möjlighet till att få höra ett rikt språkbruk av personalen. Modern teknik kan vara ett hjälpmedel med upprepning och chans till att höra något uttalas om och om igen. Allt sker på ett lekfullt sätt och chansen till att få bra stimulans är stor under en dag på förskolan. Återkommer gällande språkutvecklande arbetssätt! ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar