Follow by Email

söndag 15 maj 2011

UUU4 startar i juni!

Upplev Upptäck Utforska grupp 4!
En gratis spännande kurs där 24 st pedagoger från förskola/förskoleklass får en möjlighet att se lite av mycket!

ca.15 timmar utspritt på 7 tillfällen.
Med matematik som en röd tråd genom hela kursen!

3 timmar, alla kommer att få utbildning av att använda den digitala plattformen ningen, där kan alla läsa information och återge erfarenheter till varandra. ningen blir vår digitala mötesplats.

3 timmar, Besök på Naturskolan där utomhuspedagogik och utomhusdidaktik inspirerar pedagogerna till att fortsätta vidare på respektive förskola/förskoleklass!

3 timmar, Noticum - NTA = Natur o Teknik för ALLA, som Kan Gopie är ansvarig för, tar hand om pedagogerna i labbet som finns i Ronnaskolans lokaler. Där får de bekanta sig med Kemi experiment som kan göras i en barngrupp!

3 timmar, I samarbete med Tom Tits Experiment blir det fysik inslag med besök i utställningen och ev besök till Tom tits förskola.

2 timmar, Studiebesök till Scania för att få med näringslivet samt studiebesök till ReMida som ska ge inspiration till att vilja arbeta mer med återvinningsmaterial (Centrums rektorsområde har en utställning i stan den 26 maj, "Spår av barn i staden" ) och ett studiebesök i den nya matematikverkstaden som finns uppbyggt på Pedagogiskt centrum.

Följande moment ger många praktiska delar som pedagogerna ska kunna implementera i sin verksamhet. Med hjälp av teori och alla de olika moment som denna kurs innehar hoppas vi på en riktig bra början för att tända viljan till att fortsätta.
Det är spännande att se hur dessa ivriga pedagoger vill mer och i verksamheten märker jag av förtecken med matematiken som lyser igenom i mycket av det som görs ute på förskolor & förskoleklasser.
Jag säger det ofta och säger det igen. Go Södertälje vi är på gång! /Malin Fölster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar