Follow by Email

måndag 9 maj 2011

iPad projekt i fsk/f-klass!

Olika uttrycksformer
Skrivet av Martina Gråbacke den 4 Maj 2011

Lpfö 98: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer...Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler...
Nu har iPaden blivit så integrerad i vår verksamhet att den ses som ett naturligt inslag i barnens vardag. Samtidigt som några barn hade drama, rörelse och lek i det ena rummet och några barn målade porträtt i det andra befann sig iPaden i mitten som en språngbräda mellan de olika aktiviteterna. De barn som ville fick skriva sitt namn på sin målning och vi noterade att de efteråt använde både iPaden och datorn för att fortsätta skriva bokstäver.
kopierad text från ningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar