Follow by Email

lördag 6 oktober 2012

Alla förskolor uppmanas att besvara!

SVT vill veta mer om iPad i förskolan.Lena Gällhagen från Nacka Uppmanar förskolepedagoger att gå in och svara på deras enkät! (se länken nedan) Språkträning, samspel, höja ett enskilt barns status i barngruppen, träna bokstäver, musikstund, siffror och problemlösningsappar.Oberoende arbetsplats ute/inne? Tillsammans och enskilt arbete, upptäcka tillsammans! Följa Läroplanen till fullo. Det enda negativa som vi märkt i projektet när det gäller märket iPad! är att tangentbordet är med versaler oavsett vid val av att vilja skriva med gemener eller versaler, det ändras inte som på Samsungplattan! Ett minus som de säkert kan rätta till...? http://tipsapejl.svt.se/forskola/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar