Follow by Email

onsdag 15 februari 2012

iPad i förskola o skola!

Välkomna till öppet seminarium! Gästföreläsare som är inbjudna; projektdeltagare Maggan Ljungberg från iPad/Android i förskolan/förskoleklass samt Helen Sjöstedt från Write to Read från GrundSÄRskolan, Ia Lindberg - appar och skoldatateket 2.0, samt projektledarna Malin Fölster och Ulrika Jonson finns i lokalerna på Pedagogiskt Centrum mellan 9 -12.00. Välkomna! Facebook – iPad i skola och förskola OBS du behöver inte vara med i facebook för att titta och läsa på sidan ! ! ! https://sites.google.com/site/forskolepedagogerna/ Förskolans hemsida som Malin Fölster sköter tillsammans med alla lokala e-mentorer! De förskoleområdena som inte syns i vänstra kanten är inte färdigutbildade eller inte fått utbildning alls ännu. Arbetsbloggar om bla iPad arbetet i förskolan : www.malinfolster.blogspot.com e-mentor/skolutvecklare mot förskolan på Pedagogiskt Centrum (snart ihop med Resurscentrum) http://www.maggan66.blogspot.com/ iPade i förskolan Maggan Ljungberg Filen fsk http://www.martinagrabacke.blogspot.com/ Lekande, lärande, kreativa förskolan Martina Gråbacke Ängsviolen fsk http://vallaskolanfklass.wordpress.com/ Cathrine Flemström på Vallaskolan http://www.cinahogstrom.blogspot.com/ Pedagogiska tankar i Östertälje förskolor Cina Högström Satelliten fsk Skolprojekt med iPad ”Write to Read med iPads” http://writetoreadmedipads.wordpress.com/ Ulrika Jonson är projektledare o projektgruppen innehåller ca 7-8 skolor http://www.ulrikapaskoldatateket.blogspot.com/ På näthinnan Ulrika Jonson e-mentor/skolutvecklare mot skolan på Pedagogiskt Centrum (snart ihop med Resurscentrum) http://www.pedagogisktcentrum.com/ Pedagogens startsida! Klicka därifrån till ningen – digitalt nätverk!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar