Follow by Email

onsdag 8 juni 2011

Ipad i förskolan!

IPad som pedagogiskt verktyg
Det är fascinerande hur ett så litet verktyg kan få sådan enorm uppmärksamhet i den pedagogiska världen. Lite visste jag när jag ingick i projektgruppen om att få förmånen att prova iPad i min barngrupp i början på detta år. Visst hade vi använt datorn som verktyg under många år, men fördelarna med iPaden översteg mina förväntningar. Från att sitta några få barn framför datorn med nödvändiga restriktioner för att undvika onödiga konflikter till att se hur iPaden verkligen gagnade samarbete mellan barnen och framför allt att barn som annars inte leker med varandra kunde sitta med huvudena tätt tillsammans och undersöka iPadens möjligheter var och är en av de många fördelarna med iPaden.
I vårt arbetslag har vi under en tid diskuterat hur vi ska få fatt i barnens erfarenhetsvärld som är en av utgångspunkterna i förskolan för att arbeta med de mål som är uppställda i läroplanen. Barngrupperna blir tyvärr inte mindre och vi har många funderingar på hur vi kan arbeta för att inte sänka ambitionsnivån, utan tvärtom höja den så att Södertälje kommun kan lyfta skolan och ge våra ungar de förutsättningar de är värda. Tyvärr har vi liten möjlighet att minska barnantalet i våra barngrupper och skolklasser så vi får jobba efter de förutsättningar vi har idag, även om det är önskvärt med mindre klasser och grupper. IPaden ger oss en inblick i barnens erfarenhetsvärld. Framför allt för att vi som pedagoger har större möjlighet att lyssna till barnens samtal med varandra i och med att de faktiskt sitter still men även för att iPaden inbjuder till samtal mellan barnen just för att så många kan sitta runt den - alla kan se vad som diskuteras. Även om man som vuxen kan tycka att en viss app är lite tråkig så kan det vara just den appen som startar upp en diskussion mellan barnen som visar oss vuxna vilka erfarenheter barnen bär på.
Jag kan inte se några nackdelar med iPaden, men likväl som vilket pedagogiskt verktyg som helst så krävs det att du som pedagog är engagerad och delaktig. Vi kan se en utveckling hos många av barnen vad gäller skriftspråket, matematik, logiskt tänkande, uppfattning av tid, kreativitet, samarbete etc. IPaden har hjälpt oss att se denna utveckling samt gett oss fler idéer om hur vi kan utmana barnen vidare. Förskolan och skolan har en skyldighet att erbjuda lärande som är lika oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar - det är dags att vi lever upp till det och engagerar oss i framtidens lärande och framtiden är digital.
Upplagd av Martina Gråbacke, kopierat från blogg www.martinagrabacke.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar